РОЗ’ЯСНЕННЯ, ЩО ДО ПОВІРКИ ЛІЧИЛЬНИКІВ ВОДИ

          Законодавство по повірці водяних лічильників.
         Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» законодавчо врегульовані засоби вимірювальної техніки,що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. Періодична повірка засобів вимірювальної техніки-повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал).
          Наказом Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 р.№1747 встановлено, що міжповірочний інтервал для всіх лічильників води становить 4 роки.
        У зв’язку з прийняттям Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 року № 2119-VIII, зі структур тарифів було вилучено витрати, пов’язані з обслуговуванням та повіркою загальнобудинкових та індивідуальних засобів обліку води. (на відміну від світло- та газо-постачальників у яких в тарифі включені витрати на повірку лічильника за рахунок виконавця послуг).
         Згідно з частиною другою статті 6 ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIIIобслуговування та заміна вузлів розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено законом або договором.
          Згідно із внесеними змінами № 2189-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2018, № 1, ст.1 до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» п.4 ст.17 «Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку».
         Отже, з грудня 2017 повірка та ремонт засобів обліку води, які знаходяться у власності фізичних осіб, здійснюється за кошти споживачів.
        Додатково також можливо ознайомитись з офіційним роз’ясненням Держпродспоживслужби від 13.11.2019 року, щодо періодичної повірки квартирних лічильників, які є власністю фізичних осіб.
         Хто має право здійснювати повірку лічильників води?
       Повірку лічильників води мають право здійснювати тільки уповноважені організації.
       Відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону про метрологію повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:
– науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
– науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.
        При цьому, делегування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, своїх повноважень що до проведення повірки законодавчорегульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, іншим особам або залучення ними в будь-який спосіб до цієї діяльності осіб, які не мають відповідних на те повноважень, забороняється, що встановлено ч. 5 ст. 17 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.
        Споживачі мають право вибрати найзручніший спосіб повірки та уповноважену організацію на її проведення.
         Результати повірки лічильників води.
        Повірка лічильників проводиться відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193.
        У разі позитивного результату повірки лічильника оформлюється свідоцтво про повірку за встановленою формою (додаток 2 до Порядку).
         Для лічильників, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність (додаток 4 до Порядку). У такому разі споживачам потрібно буде за свій рахунок придбати новий лічильник.
        Варіанти здійснення повірки водяних лічильників
        Споживачі мають право вибрати найзручніший спосіб повірки та уповноважену організацію на її проведення.
        Які правові наслідки не проведення повірки лічильників?
       Абонентам, які не виконають повірку у вказаний в повідомленні термін, нарахування оплати за користування послугами централізованого водопостачання та водовідведення будуть проводитись згідно з нормами споживання.
           Повірка лічильників води.
           Звертаємо увагу споживачів, що розпломбування та опломбування лічильників холодної води, відповідно до «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, проводиться лише представником СКГ «Сількомунгосп».
         Після проведення повірки лічильника споживачу надається свідоцтво про повірку або довідка про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки. Уразі проведення повірки Споживачу необхідно надати до СКГ «Сількомунгосп» вищевказані документи.
         Довідка про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки – це документ згідно з яким лічильник не може в подальшому застосовуватися для нарахування споживачу оплати за послуги з водопостачання.
         Як проводиться розрахунок у період проходження повірки лічильників (у разі зняття пломб)?
       Пунктом 15 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, визначено, що періодична повірка засобів обліку води проводиться у строк, що не перевищує одного місяця. Протягом одного місяця споживач оплачує відповідні послуги згідно з середньомісячними показаннями засобів обліку за попередні три місяці.
        Якщо лічильник води не пройшов повірку?
       У разі якщо лічильник, пройшовши повірку на місці експлуатації, згідно з довідкою був визнаний непридатним до використання, споживачу необхідно звернутись до СКГ «Сількомунгосп»з заявою на його розпломбування. Лише після проведення розпломбування провести заміну лічильника на новий.
       Після заміни лічильника на новий споживач повинен звернутися до СКГ «Сількомунгосп» з заявою на опломбування лічильника для розрахунків відповідно до фактичних показників.
        В місячний термін, з дня Довідки про непридатність до експлуатації приладу обліку, необхідно провести заміну лічильника на новий. В разі не виконання даної вимоги, оплата за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення буде нараховуватись згідно норм споживання.
        При придбанні нового лічильника споживачу необхідно пам’ятати наступне :
• Обов’язкова наявність технічного паспорту приладу обліку. У паспорті мають бути вказані тип приладу, заводський номер, дата продажу, дата повірки лічильника.
• Обов’язково необхідно перевірити комплектацію приладу обліку відповідно до технічного паспорту.
• Марки лічильників води, які дозволяються для експлуатації в Україні, внесені до Державного реєстру приладів обліку.
• Згідно з п.3.4 «Положення про порядок встановлення за власні кошти квартирних засобів обліку споживання води та взяття їх на абонентський облік», затвердженого наказом Управління житлово-комунального господарства №40 від 12.12.2020 р. «Якщо на момент введення лічильників в експлуатацію закінчилася половина встановленого терміну між перевірками з дня їх виготовлення, який зазначається підприємством-виробником в експлуатаційних документах, то перед монтажем лічильники також підлягають перевірці».

      Лілія Васильченко, юрист СКГ «Сількомунгосп»
09.08.2021р.

Просмотры:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *