ЗАПРОШЕННЯ

Шановні жителі селища Велика Лепетиха
СКГ «Сількомунгосп» запрошує Вас
для заключення Договору .

Порядок та особливості укладання договорів зі Споживачами.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон) надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону. Такі договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).

Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг визначений статтею 13 Закону.

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» послуги з централізованого питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» на підставі договору з:
• підприємствами, установами, організаціями, що безпосередньо користуються централізованим питним водопостачанням та/або централізованим водовідведенням;
• підприємствами, установами або організаціями, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд і до обов’язків яких належить надання споживачам послуг з питного водопостачання та/або централізованого водовідведення;
• об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та іншими об’єднаннями власників житла, яким передано право управління багатоквартирними будинками та забезпечення надання послуг з водопостачання та/або централізованого водовідведення на підставі укладених ними договорів;
• власниками будинків, що перебувають у приватній власності;
• індивідуальними і колективними споживачами житлово-комунальних послуг, визначеними Законом України «Про житлово-комунальні послуги».
Договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення укладається безпосередньо між підприємством питного водопостачання або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою і споживачем, визначеним у частині першій цієї статті.

Істотні умови договору про надання послуг з питного водопостачання та/або централізованого водовідведення визначені статтею 20 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

ЯК УКЛАСТИ ДОГОВІР?

         Споживач, який має намір укласти з СКГ «Сількомунгосп» договір з надання послуг з постачання холодної води, оформляє та подає первинний пакет документів:
Перелік документів, необхідних для укладення договорів на надання послуг з водопостачання у приватному секторі:
• Заява про укладення договору ;
• Договір:
• для існуючого об’єкта – копія документу, що посвідчує право власності або користування на об’єкт водоспоживання (витяг з реєстр прав, договір купівлі-продажу, свідоцтво на право власності, акт приймання – передачі, договір оренди, тощо);
• для новозбудованих або реконструйованих об’єктів – копія документу про закінчення будівельних робіт (акт готовності об’єкта до експлуатації, декларація про введення будинку в експлуатацію тощо);
• Копія паспорту споживача 1, 2 та сторінки із зазначенням реєстрації;
• Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• Нотаріально посвідчена довіреність на фізичну особу, яка має право отримувати, надавати, оформляти відповідні документи для укладення договору, а також має право підписання, укладання договору, копія паспорту довіреної особи (якщо договір підписуватиме довірена особа споживача);
Для субспоживачів – у разі приєднання до мереж основного споживача, який є їх власником, надається письмова згода;
• Копія паспорту виробника на прилад обліку, за наявності – свідоцтва про повірку. Копія сертифікату перевірки типу та копія сертифікату відповідності або копія сертифікату перевірки типу та копія сертифікату схвалення системи управління якістю (на кожний прилад).В разі якщо лічильник відсутній, не повірений, не працює або втрачені документи – Ви можете звернутися до СКГ «Сількомунгосп»;
• За наявності — Копія акту технічного приймання водопровідних мереж та акту технічного приймання каналізаційних мереж (для новозбудованих об’єктів – обов’язково), або генплану (фрагмент) 1:500, або ситуаційного плану;
• Копії документів для оформлення пільг (перелік згідно чинного законодавства).
Документи подавати за адресою: вул. Київська , 18 смт Велика Лепетиха, Великолепетиський район, Херсонська область.

УТОЧНЮЙТЕ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ перед тим, як приїжджати до нас!
Первинний прийом здійснюється:
вівторок, четвер з 9:00 до 12:00,
п`ятниця з 13:00 до 15:00.
Видача договорів здійснюється за попереднім повідомленням в телефонному режимі:
понеділок-четвер з 9:00 до 16:00,
п`ятниця з 9:00 до 15:00.
Обідня перерва з 12:00 до 12:45.

Заява про укладання договору

          Я є власником (співвласник, винаймач) приватного будинку за адресою: смт.Велика Лепетиха, вул. ______________. Прошу укласти договір про надання послуг з постачанням холодної води. Кількість зареєстрованих осіб у будинку ______ . Ідентифікаційного коду ______________________________. Для укладення договору надаю наступні документи (підкреслити):
1. Копія договору купівлі – продажу приватного будинку.
2. Копія витягу з реєстру майнових прав на нерухоме майно про право власності на приватний будинок або документ, підтверджуючий право власності на нього.
3. Копія паспорту або довідка, що підтверджує реєстрацію фізичної особи (осіб) за адресою будинку.
3. Копія ідентифікаційного коду споживача в особі якої укладається договір.
4. Копія паспорту на прилад обліку холодної води.
Для Споживачів, що мають пільги (додатково):
5. Копія посвідчення на право отримання пільги.
6. Копія паспорту пільговика.
7. Копія ідентифікаційного коду пільговика.
8. Копії свідоцтва про народження дітей, що користуються пільгами.
Я _________________
Паспорт серії ____ No __________, виданий ______________»__»  року на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», даю згоду СКГ «Сількомунгосп» на автоматизоване оброблення та зберігання моїх персональних даних та надання інформації третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством України, та безстрокове збереження персональних даних незалежно від терміну дії договору та його закінчення.

Дата _______________________ Підпис ___________________

 

 

 

 

ДОГОВІР

про надання послуг з постачання холодної води

смт Велика Лепетиха «_____» _______ 2020р.

            Сільське комунальне господарство «Сількомунгосп» в особі начальника підприємства Перога Андрія Івановича, що дії на підставі Статуту (далі – Виконавець), з однієї сторони, та __________________ (ПІБ, серія та № паспорту, ІПН, що мешкає за адресою)_______________________________________________,
яка/який є власником (наймачем, орендарем) житлового приміщення (квартири) (далі — Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві відповідної якості послуги з централізованого постачання холодної води, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, що передбачені договором.
1.2. Суб’єкти користування послугами:
Власник (наймач, орендар) житлового приміщення (квартири) та члени його сім’ї, загальна кількість _____/_________________________________/.
Наявність пільг з оплати послуг _______%(або сума ) ______________ (назва законодавчого акта)__________________.
Кількість осіб, на яких поширюється пільга ___________. Пільга надається на підставі письмового звернення Споживача та документів, які підтверджують наявність пільги.
1.3. Характеристика об’єкта надання послуг:
Адреса об’єкту водоспоживання: смт Велика Лепетиха, вулиця ___________________, будинок № _______, квартира № _______, індекс ___________, Телефон ______________________________________.
1.4. Характеристика засобів обліку води: вид засобу обліку води:_____________________________________________;
тип засобу обліку води: ________________________________; заводський номер:________________________________;
перше показання на дату:_______________________________; дата останньої повірки:___________________________.
Примітка:_______________________________________ .
2.Тарифи на послуги та їх загальна вартість
2.1. Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води за куб. метр води встановлюються Великолепетиською селищною радою.
На момент укладення цього Договору тарифи на послуги становлять: з постачання холодної води _____ гривень за куб. метр.
У разі зміни тарифів у період дії цього Договору нові тарифи застосовуються для оплати послуг Споживачем з моменту їх введення в дію без внесення змін до цього Договору.
2.2. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води справляється за їх показами згідно з пунктами 10 – 13 «Нормативів водопостачання та норм на території Великолепетиської селищної ради» затверджені рішення селищної ради від 28.03.2017р №24 у відповідності до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води і водовідведення (далі — Правила), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.
2.3. Показання квартирних/будинкових засобів обліку знімаються споживачем щомісяця та надаються Виконавцю в останній день звітного місяця (телефоном, факсом, особисто та в інший спосіб). Крім того, показання квартирних засобів обліку зазначаються Споживачем у платіжних документах.
2.4. Відомості про наявність пільг з оплати послуг зазначаються у пункті 1.2. цього Договору.
Пільга надається на підставі пред’явлених споживачем документів, які підтверджують наявність пільги, згідно з чинним законодавством.
3.Оплата спожитих послуг.
3.1 . Розрахунковим періодом є календарний місяць.
За цим договором застосовується щомісячна система оплати послуг. Платежі вносяться Споживачем не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом.
3.2. Послуги оплачуються в безготівковій формі або готівкою.
3.3. За наявностi у квартирi/будинку засобiв облiку води справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крiм випадкiв, передбачених Правилами і договором на встановлення засобiв облiку.
3.4. Плата за послуги вноситься на:
— розподільчий рахунок
3.5. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня в розмірі, встановленому законом.
4. Права та обов’язки сторін
4.1. Споживач має право на:
1) отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;
3) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;
4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом установленого Кабінетом Міністрів України строку;
5) перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором.
6) установлення квартирних/будинкових засобів обліку води та взяття їх на абонентський облік;
7) періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних/будинкових засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж за рахунок Споживача;
8) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері комунальних послуг;
4.2. Споживач зобов’язаний:
1) оплачувати послуги в повному обсязі в установлений договором строк;
2) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
3) не втручатися в роботу та забезпечувати цілісність квартирних/будинкових засобів обліку води та засобів опломбування (встановлених повірочною організацієт та Виконавцем);
4) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі;
5) повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги;
6) утримувати внутрішньо будинкові мережі в належному технічному стані, мінімізувати недоцільне використання та витрати води.
4.3. Виконавець має право:
1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством і цим договором;
2) вимагати від Споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
3) безперешкодного доступу до лічильника Споживача для перевірки показників, стану лічильника та стану засобів опломбування, якщо лічильник встановлено в приміщенні або знаходиться на прибудинковій території що є у власністю Споживача.
4) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних/будинкових засобів обліку, їх обслуговування за рахунок Споживача;
4.4. Виконавець зобов’язаний:
1) своєчасно надавати Споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору;
2) надавати Споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про Правила (зазначається у цьому договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні Виконавця);
3) відновлювати надання послуг за письмовою заявою Споживача шляхом зняття протягом доби пломб;
4) усувати аварії на мережах Виконавця та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки Споживачів за рахунок Споживача у строк, установлений законодавством і цим договором;
5) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання;
6)в межах своєї компетенції перевіряти утримання внутрішньобудинкових мереж в належному технічному стані;
7) у разі особистого звернення Споживача невідкладно інформувати його про виявлення недоліків у роботі системи водопостачання про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг;
8) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства та цього договору.
5. Відповідальність сторін
5.1. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:
1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) несвоєчасне внесення платежів за послуги — шляхом сплати пені;
3) втручання у роботу засобів обліку води, пошкодження або зняття засобів опломбування (встановлених повірочною організацієт та Виконавцем);
4) можливий витік води з ділянки труби та запірної арматури що належить Споживачу від точки розподілу до лічильника (розрахунок витоку води здійснюється Виконавцем згідно чинного законодавства)
5) порушення зобов’язань, установлених законодавством і цим договором.
5.2. Виконавець несе відповідальність у разі:
1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків, завданих майну та/або приміщенню Споживача, шкоди, що заподіяна його життю чи здоров’ю;
2) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників;
3) порушення прав Споживачів згідно із законодавством;
4) порушення зобов’язань, установлених цим договором або законодавством.
6. Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця Споживачеві.
Точкою розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця споживачеві постачання холодної води являється перша водозапірна арматура на відгалуженні від труби центрального водогону (для будинків та від стояка у квартирі Споживача).
7. Порядок встановлення факту неналежного надання або ненадання послуг та розв’язання спорів
7.1. У разі неналежного надання або ненадання послуг Виконавцем Споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому договорі.
У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, точна адреса проживання Споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги.
Повідомлення Споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов’язаний повідомити Споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім’я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.
7.2. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі – Акт), який підписується Споживачем та представником виконавця або уповноваженої виконавцем юридичної особи, згідно з додатком 2 до Правил.
Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для Споживача та Виконавця.
7.3. У разі неприбуття протягом строку, вказаного у п. 7.3 цього Договору, представника Виконавця для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Споживачі.
7.4. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів Споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в актіпретензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв’язуються у суді. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.
8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.
8.2. Доказом настання і тривалості обставин непереборної сили є довідка Торговопромислової палати України або документ іншого компетентного органу.
9. Строк дії договору
9.1. Цей договір укладається на один рік і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку його дії однією із сторін не буде письмово заявлено про його розірвання або необхідність перегляду.
9.2. Договір може бути розірваний достроково у разі:
-переходу права власності (користування) на квартиру/будинку до іншої особи шляхом письмового повідомлення Споживачем Виконавця;
-зникнення потреби в отриманні послуги або відмови Споживача від користування послугами виконавця шляхом письмового повідомлення (заяви)Споживачем Виконавця ;
-невиконання умов договору сторонами договору.
9.3. Цей Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Виконавця, а другий – у Споживача.
10. Інші умови
10.1. Споживач надає згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством.
10.2. Споживач надає згоду на надання інформації, що не містить персональних даних, але стосується кількісних та/або вартісних обсягів споживання послуг третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством.
10.2. Телефони спеціального виклику у разі виникнення поломки подачі холодної води: +380667784240 або 22180
Адреси і підписи сторін
Виконавець:                            Споживач:

Просмотры:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *